Friday, November 5, 2010

Syair Nasihat (Nombor 3)

Dilengkapi dengan pegawai badan,
Serta akal dikurniakan,
Jikalau merdaheka tidak tertawan,
Rahsia Ilahi jadi pakaian.

Kasih nabi demikian lagi,
Lebih daripada badan sendiri,
Memohon umat sentiasa hari,
Sampai ke Masyar mengata "Ummati! Ummati!.

Banyak menangis sedikit tertawa,
Magshul umatnya yang derhaka,
Tatkala Mi'raj sekalian rata,
Sejahat-jahat tempat hanya neraka.

Demikian lagi kasih malaikat,
Memohon ampun serta rahmat,
Azab neraka nyata dilihat,
Tempat kembali segala yang jahat.

Wa Nazir menyuratkan dosa,
Pada yang baik ganda berganda,
Kecualikan Iblis meskipun neraka,
Adalah kasih memohonkan doa.

Istimewa pula segala Aulia',
Bintang kutub Syamsul Anbiya',
Di dalam hadis Khairun Wara',
Warisul Anbiya' segala ulama.

Min Muhammad Rasul minallah,
Khalil dan kelima di dalam jumlah,
Ahlus Sunnah wal Jama'ah,
Abu al-Hassan al-Asy'ariah.

Firman Allah "Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek "
( سورة الكهف , Al-Kahf, Chapter #18, Verse #29)

No comments: